Elitron 135500 切割機裁床鎢鋼刀片
  • 型號 :
  • 價格 : ¥0.00
Elitron 135500 切割機裁床鎢鋼刀片 真鎢鋼 全系列 廠價直銷

Elitron 135500 切割機裁床鎢鋼刀片

適用刀具品牌

Elitron

角度

45°

刀長

35,00 毫米

最大限度。 切割深度

10.0毫米

切割材料

各種薄材料,如乙烯基和用于吻切的薄基材。

刀型

拖動刀片,平,吻切

刀/刀片安裝

扁平1.00毫米

主要有:

Elitron 135501 Elitron 135502 Elitron 135301 Elitron 135303 Elitron 135500 Elitron 135503 Elitron 135504 Elitron 135512 Elitron 135518 Elitron 135607 Elitron 135201 Elitron E45M 124167 Elitron 135202 Elitron 135304 Elitron 135306  Elitron 135100 Elitron 135505 Elitron 135506 Elitron 135508 Elitron 135510 Elitron 135600 Elitron 135606 Elitron 135609 Elitron 135610 Elitron 135611 Elitron 135511 Elitron 135513 Elitron 135514 Elitron 135516 Elitron 135517 Elitron 135520 Elitron 135521 Elitron 677.50 Elitron 41822 Elitron 42234 Elitron 135501T Elitron 135601 Elitron 135602 Elitron 135603 Elitron 135312 Elitron 135529 Elitron 134167

咨詢QQ1659590865  咨詢微信oyea1688咨詢電話15338368035

點擊次數:78  發布時間2021-09-09